Σοβαρότερες ασθένειες, Kυριότεροι εχθροί, Συμπτώματα ανεπάρκειας θρεπτικών συστατικών, φυσιολογικές ανωμαλίες της πιπεριάς

Κάθε φυτό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του βάλλεται από διάφορους μικροoργανισμούς. Ορισμένοι από αυτούς εισέρχονται και αναπτύσσονται σε αυτό προκαλώντας μεγάλες ζημιές στην παραγωγή του. Χαρακτηριστικές είναι οι μυκητολογικές ασθένειες του αγγειακού συστήματος των φυτών οι οποίες ονομάζονται «τραχειομυκώσεις» ή «αδρομυκώσεις». Οι τραχειομυκώσεις παρουσιάζουν ορισμένα κοινά συμπτώματα όπως: επιναστεία, μαρασμό, νανισμό, χλώρωση φύλλων και βλάβες των αγγείων με τη δημιουργία τυλώσεων και παραγωγή σε αυτά τοξικών ουσιών.
Οι μύκητες που προσβάλουν το αγγειακό σύστημα των φυτών είναι:
1. Verticillium spp.
2. Fusarium oxysporum.

Πηγές:

 • 1. Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
 • 2. Bayer Ελλάς
 • 3. Καλλιεργώ!

 • Σοβαρότερες ασθένειες

  Ενδεικτικά.
  • Αλτερναρίωση στελέχους
  • Ανθράκωση
  • Βοτρύτης
  • Κλαδοσπορίωση
  • Περονόσπορος
  • Ωίδιο

  Περισσότερα

  Εχθροί Πιπεριάς

  Ενδεικτικά.
  • Αλευρώδης
  • Αφίδες
  • Θρίπας
  • Κοινός Τετράνυχος
  • Λιριόμυζα
  • Νηματώδης
  • Υλέμυια

  Περισσότερα

  Συμπτώματα ανεπάρκειας θρεπτικών συστατικών

  Τα φυτά χρειάζονται θρεπτικά συστατικά για να αναπτυχθούν.
  Τα μη ορυκτά θρεπτικά συστατικά των φυτών είναι:
  το υδρογόνο (H),
  το οξυγόνο (O), και
  ο άνθρακας (C).
  Αυτά τα θρεπτικά συστατικά βρίσκονται στον αέρα και το νερό.

  Τα άλλα θρεπτικά συστατικά προέρχονται από το έδαφος. Τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους χωρίζονται σε δύο κατηγορίες σύμφωνα με τις ποσότητες που απαιτούνται από τα φυτά.
  Των μακροστοιχείων και των μικροστοιχείων (ιχνοστοιχείων).
  Πρωτεύοντα μακροστοιχεία.
  •Άζωτο - Nitrogen (N)
  •φώσφορος - Phosphorus (P)
  •Κάλιο - Potassium (K)

  Δευτερεύοντα μακροστοιχεία
  •Ασβέστιο - Calcium (Ca)
  •Μαγνήσιο - Magnesium (M)g
  •Θείο- Sulfur(S)

  Μικροστοιχεία
  Ενδεικτικά μερικά μικροστοιχεία
  •Βόριο-Boron (B)
  •Χαλκός- Copper (Cu)
  •Σίδηρος-Iron (Fe)

  Περισσότερα