Σπορόφυτα

Τα σπορόφυτα μας είναι επώνυμα φυτά επαγγελματικής….
Γιατί τα δικά μας σπορόφυτα
  • Σπορόφυτα για επαγγελματίες και ερασιτέχνες παραγωγούς!
  • Τα σπορόφυτα μας δίνουν μεγάλη απόδοση
  • Ίδια και σταθερή ποιότητα σποροφύτων!
  • Κάλυψη όλων των αναγκών των παραγωγών.
  • Για όλους τους παραγωγούς, μικρούς και μεγάλους, νέους και παλαιούς

Παραγωγή Σποροφύτων

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε αυτόριζα σπορόφυτα κηπευτικών και φυλλωδών λαχανικών, καθώς και εμβολιασμένα σπορόφυτα κηπευτικών, τα οποία προορίζονται για υπαίθριες και υπό κάλυψη καλλιέργειες.

Αυτόριζα σπορόφυτα

αράγουμε όλων των ειδών αυτόριζα σπορόφυτα, κηπευτικών και φυλλωδών λαχανικών. Διατίθενται σε δίσκους διαστάσεων 40×60 εκατ.